Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 1 01+01:00 mayo 01+01:00 2009

1demayo

 

Hoy, Día del Trabajo, o mejor Día Internacional de los Trabajadores, conviene que hagamos una reflexión sobre esta realidad de la vida humana, ofreciendo algunos textos, clásicos o no, para su reflexión.

Tiempo atrás dedicamos un artículo a la crisis económica y una de sus funestas consecuencias, el paro. Hablamos del sector textil y de cómo alguien cercano a nosotros se había visto privado del trabajo.

Éste ha sido una realidad siempre ambigua en la humanidad. Odiada, por una parte, como algo que hay que soportar y que fue visto como un castigo divino, pero valorada, por otra parte, como un elemento fundamental en la vida de las personas. Siempre se ha dicho que no hay nada como verse privado de algo para valorarlo más. Y en tiempos de crisis y de cifras de paro desorbitadas, quienes contamos con un puesto de trabajo, damos gracias a Dios por poseer la principal fuente del bienestar, la prosperidad y la tranquilidad.

Porque:

Oportet ergo ut ea omnia homini pervia reddantur, quibus ad vitam vere humanam gerendam indiget, ut sunt victus, vestitus, habitatio, ius ad statum vitae libere eligendum et ad familiam condendam, ad educationem, ad laborem, ad bonam famam, ad reverentiam, ad congruam informationem, ad agendum iuxta rectam suae conscientiae normam, ad vitae privatae protectionem atque ad iustam libertatem etiam in re religiosa.

“Es, pues, necesario que se facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de estado ya fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia religiosa”.

(Gaudium et Spes, 26)

En clave cristiana, la actividad humana es profundamente valorada. En la base de la actividad humana está el trabajo y estrechamente relacionado con ambas realidades se hallan el progreso humano, en el respeto al medio ambiente, y la solidaridad, o mejor, la fraternidad y la preocupación por el bien ajeno y el bien común.

Así lo expresa el capítulo 34 de la Constitución Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II:

Hoc credentibus ratum est, navitatem humanam individualem et collectivam, seu ingens illud conamen, quo homines decursu saeculorum suae vitae condiciones in melius mutare satagunt, in seipso consideratum, Dei proposito respondere. Homo enim, ad imaginem Dei creatus, mandatum accepit ut, terram cum omnibus quae in ea continentur sibi subiciens, mundum in iustitia et sanctitate regeret utque, Deum omnium Creatorem agnoscens, seipsum ac rerum universitatem ad Ipsum referret, ita ut rebus omnibus homini subiectis, admirabile sit nomen Dei in universa terra.

Quod etiam opera penitus quotidiana respicit. Viri namque et mulieres qui, dum vitae sustentationem sibi et familiae comparant, navitates suas ita exercent ut societati opportune ministrent, iure existimare possunt se suo labore opus Creatoris evolvere, commodis fratrum suorum consulere, et ad consilium divinum in historia adimplendum personali industria conferre.

Christiani itaque, nedum arbitrentur opera, quae homines suo ingenio et virtute pepererunt, Dei potentiae opponi, creaturamque rationalem quasi aemulam Creatoris exsistere, potius persuasum habent humani generis victorias signum esse magnitudinis Dei et fructus ineffabilis Ipsius consilii. Quo magis vero hominum potentia crescit, eo latius ipsorum responsabilitas, sive singulorum sive communitatum extenditur. Unde apparet christiano nuntio homines ab exstruendo mundo non averti, nec ad bonum sui similium negligendum impelli, sed potius officio haec operandi arctius obstringi.

Una cosa hay cierta para los creyentes: la actividad humana individual y colectiva o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo a sí la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como Creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo.

Esta enseñanza vale igualmente para los quehaceres más ordinarios. Porque los hombres y mujeres que, mientras procuran el sustento para sí y su familia, realizan su trabajo de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con razón pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia.

Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están, por el contrario, persuadidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. Cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva. De donde se sigue que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo ni los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que, al contrario, les impone como deber el hacerlo.

 

gaudium-et-spes

 

En este capítulo deben verse ecos del Génesis 1 26-28:

κα επεν θες ποισωμεν νθρωπον κατ εκνα μετραν κα καθ μοωσιν κα ρχτωσαν τν χθων τς θαλσσης κα τν πετεινν το ορανο κα τν κτηνν κα πσης τς γς κα πντων τν ρπετν τν ρπντων π τς γς κα ποησεν θες τν νθρωπον κατ εκνα θεο ποησεν ατν ρσεν κα θλυ ποησεν ατος

κα ηλγησεν ατος θες λγων αξνεσθε κα πληθνεσθε κα πληρσατε τν γν κα κατακυριεσατε ατς κα ρχετε τν χθων τς θαλσσης κα τν πετεινν το ορανο κα πντων τν κτηνν κα πσης τς γς κα πντων τν ρπετν τν ρπντων π τς γς

et ait: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram: et præsit piscibus maris, et volatilibus cæli, et bestiis, universæque terræ, omnique reptili, quod movetur in terra. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos. Benedixitque illis Deus, et ait: Crescite et multiplicamini, et replete terram, et subjicite eam, et dominamini piscibus maris, et volatilibus cæli, et universis animantibus, quæ moventur super terram.

Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza; y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo». Y Dios creó al hombre a su imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra».

 

lacreacion

La Gaudium et Spes sigue hablando bellamente sobre el trabajo

Labor humanus, qui in bonis gignendis ac commutandis vel in servitiis oeconomicis suppeditandis exercetur, ceteris elementis vitae oeconomicae praestat, quippe quae tantum rationem instrumentorum habeant.

Hic enim labor, sive proprio marte assumatur sive ab alio conducatur, a persona immediate procedit, quae res naturae quasi suo sigillo signat easque suae voluntati submittit. Labore suo, homo ordinarie suam suorumque vitam sustentat, cum fratribus suis coniungitur eisque inservit, germanam caritatem exercere potest atque creationi divinae perficiendae sociam operam praebere. Immo, per laborem Deo oblatum, tenemus hominem ipsi redemptionis operi Iesu Christi consociari, qui praecellentem labori detulit dignitatem, cum in Nazareth propriis manibus operaretur. Exinde oritur pro unoquoque officium fideliter laborandi atque etiam ius ad laborem; societatis vero est, iuxta adiuncta in ea vigentia, pro sua parte cives adiuvare ut sufficientis laboris occasionem invenire possint. Denique ita remunerandus est labor ut homini facultates praebeantur suam suorumque vitam materialem, socialem, culturalem spiritualemque digne excolendi, spectatis uniuscuiusque munere et productivitate necnon officinae condicionibus et bono communi.

Cum navitas oeconomica plerumque consociato hominum labore fiat, iniquum et inhumanum est illam ita componere et ordinare ut quibusvis laborantibus detrimento sit. Saepius autem accidit, etiam nostris diebus, ut opus facientes quodammodo in servitutem proprii operis redigantur. Quod sic dictis legibus oeconomicis nequaquam iustificatur. Universus igitur fructuosi laboris processus necessitatibus personae eiusque vitae vivendi rationibus accommodandus est; imprimis eius vitae domesticae, praesertim quod ad matres familiae spectat, respectu semper habito et sexus et aetatis. Laborantibus praebeatur insuper facultas proprias qualitates personamque suam in ipso laboris exercitio explicandi. Huic exercitio tempus viresque suas debita cum responsabilitate applicantes, tamen ad vitam familiarem, culturalem, socialem et religiosam colendam etiam sufficienti quiete et otio omnes gaudeant. Immo opportunitatem habeant vires ac potentias libere evolvendi, quas fortasse in labore professionali parum excolere valent.

El trabajo humano que se ejerce en la producción y en el comercio o en los servicios es muy superior a los restantes elementos de la vida económica, pues estos últimos no tienen otro papel que el de instrumentos.

Pues el trabajo humano, autónomo o dirigido, procede inmediatamente de la persona, la cual marca con su impronta la materia sobre la que trabaja y la somete a su voluntad. Es para el trabajador y para su familia el medio ordinario de subsistencia; por él el hombre se une a sus hermanos y les hace un servicio, puede practicar la verdadera caridad y cooperar al perfeccionamiento de la creación divina. No sólo esto. Sabemos que, con la oblación de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al trabajo una dignidad sobre eminente laborando con sus propias manos en Nazaret. De aquí se deriva para todo hombre el deber de trabajar fielmente, así como también el derecho al trabajo. Y es deber de la sociedad, por su parte, ayudar, según sus propias circunstancias, a los ciudadanos para que puedan encontrar la oportunidad de un trabajo suficiente. Por último, la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común.

ninos_trabajando

La actividad económica es de ordinario fruto del trabajo asociado de los hombres; por ello es injusto e inhumano organizarlo y regularlo con daño de algunos trabajadores. Es, sin embargo, demasiado frecuente también hoy día que los trabajadores resulten en cierto sentido esclavos de su propio trabajo. Lo cual de ningún modo está justificado por las llamadas leyes económicas. El conjunto del proceso de la producción debe, pues, ajustarse a las necesidades de la persona y a la manera de vida de cada uno en particular, de su vida familiar, principalmente por lo que toca a las madres de familia, teniendo siempre en cuanta el sexo y la edad. Ofrézcase, además, a los trabajadores la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ámbito mismo del trabajo. Al aplicar, con la debida responsabilidad, a este trabajo su tiempo y sus fuerzas, disfruten todos de un tiempo de reposo y descanso suficiente que les permita cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Más aún, tengan la posibilidad de desarrollar libremente las energías y las cualidades que tal vez en su trabajo profesional apenas pueden cultivar.

 

En plena crisis económica y ante el problema del paro son muy interesantes estas reflexiones:

Considerando los derechos de los hombres del trabajo, precisamente en relación con este «empresario indirecto», es decir, con el conjunto de las instancias a escala nacional e internacional responsables de todo el ordenamiento de la política laboral, se debe prestar atención en primer lugar a un problema fundamental. Se trata del problema de conseguir trabajo, en otras palabras, del problema de encontrar un empleo adecuado para todos los sujetos capaces de él. Lo contrario de una situación justa y correcta en este sector es el desempleo, es decir, la falta de puestos de trabajo para los sujetos capacitados. Puede ser que se trate de falta de empleo en general, o también en determinados sectores de trabajo. El cometido de estas instancias, comprendidas aquí bajo el nombre de empresario indirecto, es el de actuar contra el desempleo, el cual es en todo caso un mal y que, cuando asume ciertas dimensiones, puede convertirse en una verdadera calamidad social. Se convierte en problema particularmente doloroso, cuando los afectados son principalmente los jóvenes, quienes, después de haberse preparado mediante una adecuada formación cultural, técnica y profesional, no logran encontrar un puesto de trabajo y ven así frustradas con pena su sincera voluntad de trabajar y su disponibilidad a asumir la propia responsabilidad para el desarrollo económico y social de la comunidad. La obligación de prestar subsidio a favor de los desocupados, es decir, el deber de otorgar las convenientes subvenciones indispensables para la subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias es una obligación que brota del principio fundamental del orden moral en este campo, esto es, del principio del uso común de los bienes o, para hablar de manera aún más sencilla, del derecho a la vida y a la subsistencia.

Echando una mirada sobre la familia humana entera, esparcida por la tierra, no se puede menos de quedar impresionados ante un hecho desconcertante de grandes proporciones, es decir, el hecho de que, mientras por una parte siguen sin utilizarse conspicuos recursos de la naturaleza, existen por otra grupos enteros de desocupados o subocupados y un sinfín de multitudes hambrientas: un hecho que atestigua sin duda el que, dentro de las comunidades políticas como en las relaciones existentes entre ellas a nivel continental y mundial —en lo concerniente a la organización del trabajo y del empleo— hay algo que no funciona y concretamente en los puntos más críticos y de mayor relieve social.

(Juan Palo II, encíclica Laborem exercens).

 

cola_oficina_inem

 

Dejamos, pues, estos textos para su reflexión serena y nos vamos a la antigüedad clásica. Partimos de una frase contundente:

ργον δ’ οδν νειδος, εργη δ τ’ νειδος.

El trabajo no es ninguna deshonra; la inactividad es una deshonra.

(Hesíodo, Trabajos y días, 311)

Conviene que la insertemos en su contexto (Trabajos y Días 298-318)

λλ σ γ’ μετρης μεμνημνος αἰὲν φετμς ργζευ, Πρση, δον γνος, φρα σε Λιμς χθαρ, φιλέῃ δ σ’υστφανος Δημτηρ αδοη, βιτου δ τεν πιμπλσι καλιν· Λιμς γρ τοι πμπαν εργ σμφορος νδρ· τ δ θεο νεμεσσι κα νρες ς κεν εργς ζώῃ, κηφνεσσι κοθοροις εκελος ργν, ο τε μελισσων κματον τρχουσιν εργο σθοντες· σο δ’ ργα φλ’ στω μτρια κοσμεν, ς κ τοι ραου βιτου πλθωσι καλια. ξ ργων δ’ νδρες πολμηλο τ’ φνειο τε, κα τ’ ργαζμενος πολ φλτερος θαντοισιν  [σσεαι δ βροτος· μλα γρ στυγουσιν εργος]. ργον δ’ οδν νειδος, εργη δ τ’ νειδος. ε δ κεν ργζ, τχα σε ζηλσει εργς πλουτεντα· πλοτ δ’ ρετ κα κδος πηδε. δαμονι δ’ οος ησθα, τ ργζεσθαι μεινον, ε κεν π’ λλοτρων κτενων εσφρονα θυμν ς ργον τρψας μελετς βου, ς σε κελεω. αδς δ’ οκ γαθ κεχρημνον νδρα κομζει, αδς, τ’ νδρας μγα σνεται δ’ ννησιν·

 

Ahora bien, tú recuerda siempre nuestro encargo y trabaja, Perses, estirpe de dioses, para que te aborrezca el Hambre y te quiera la venerable Deméter de hermosa corona y llene de alimento tu cabaña; pues el hambre siempre acompaña al holgazán. Los dioses y los hombres se indignan contra el que vive sin hacer nada, semejante en carácter a los zánganos sin aguijón, que consumen el esfuerzo de las abejas comiendo sin trabajar. Pero tú preocúpate por disponer las faenas a su tiempo para que se te llenen los graneros con el sazonado sustento.

Por los trabajos se hacen los hombres ricos en ganado y opulentos; y si trabajas, te apreciarán mucho lo Inmortales [y los mortales; pues aborrecen en gran manera a los holgazanes].

El trabajo no es ninguna deshonra; la inactividad es una deshonra. Si trabajas pronto te tendrá envidia el indolente al hacerte rico. La valía y la estimación van unidas al dinero.

Para tu suerte, según te fue, es mejor trabajar, si olvidado de haciendas ajenas vuelves al trabajo tu voluble espíritu y te preocupas del sustento según mis recomendaciones Una vergüenza denigrante embarga al necesitado, una vergüenza que hunde completamente a los hombres o les sirve de gran provecho, una vergüenza que va ligada a la miseria igual que la arrogancia al bienestar.

La traducción es de Aurelio Pérez Jiménez, en Gredos.

 

hesiodo

 

En este fragmento hesiódico resuenan ecos de estos otros fragmentos bíblicos:

θι πρς τν μρμηκα, κνηρέ, κα ζλωσον δν τς δος ατο κα γενο κενου σοφτερος· κεν γρ γεωργου μ πρχοντος μηδ τν ναγκζοντα χων μηδ π δεσπτην ν τοιμζεται θρους τν τροφν πολλν τε ν τ μτ ποιεται τν παρθεσιν. ως τνος, κνηρέ, κατκεισαι; πτε δ ξ πνου γερθσῃ; λγον μν πνος, λγον δ κθησαι, μικρν δ νυστζεις, λγον δ ναγκαλζ χερσν στθη· ετ μπαραγνετα σοι σπερ κακς δοιπρος πενα κα νδεια σπερ γαθς δρομες. ἐὰν δ οκνος ς, ξει σπερ πηγ μητς σου, δ νδεια σπερ κακς δρομες παυτομολσει.

 

Vade ad formicam, o piger, et considera vias eius, et disce sapientiam. Quæ cum non habeat ducem, nec præceptorem, nec principem, parat in æstate cibum sibi, et congregat in messe quod comedat. Usquequo, piger, dormies? quando consurges e somno tuo? Paululum dormies, paululum dormitabis, paululum conseres manus ut dormias; et veniet tibi quasi viator egestas, et pauperies quasi vir armatus. Si vero impiger fueris, veniet ut fons messis tua, et egestas longe fugiet a te.

 

Vete donde la hormiga, perezoso, mira sus andanzas y te harás sabio. Ella no tiene jefe, ni capataz, ni amo; asegura en el verano su sustento, recoge su comida al tiempo de la mies. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco dormir, otro poco dormitar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados; y llegará como vagabundo tu miseria y como un mendigo tu pobreza. Si en verdad eres diligente, vendrá como una fuente tu mies y la pobreza huirá de ti.

(Proverbios 6, 6-12)

 

κλεκτν κρατσει εχερς δλιοι δ σονται ες προνομν φοβερς λγος καρδαν ταρσσει νδρς δικαου γγελα δ γαθ εφρανει ατν πιγνμων δκαιος αυτο φλος σται α δ γνμαι τν σεβν νεπιεικες μαρτνοντας καταδιξεται κακ δ δς τν σεβν πλανσει ατος οκ πιτεξεται δλιος θρας κτμα δ τμιον νρ καθαρς ν δος δικαιοσνης ζω δο δ μνησικκων ες θνατον.

 

Manus fortium dominabitur;quæ autem remissa est, tributis serviet. Mœror in corde viri humiliabit illum, et sermone bono lætificabitur. Qui negligit damnum propter amicum, justus est; iter autem impiorum decipiet eos. Non inveniet fraudulentus lucrum, et substantia hominis erit auri pretium. In semita justitiæ vita; iter autem devium ducit ad mortem.

 

La mano laboriosa dominará, la indolente pagará tributo. La inquietud deprime el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reconforta. El justo aventaja a los demás, pero a los malvados los extravía su conducta. El indolente no tiene presa de caza para asar, y el bien más preciado es un hombre laborioso. En el sendero de la justicia está la vida, y el camino que ella sigue no lleva a la muerte.

(Proverbios 12, 24-28)

σπερ γεργιον νρ φρων κα σπερ μπελν νθρωπος νδες φρενν ἐὰν φς ατν χερσωθσεται κα χορτομανσει λος κα γνεται κλελειμμνος ο δ φραγμο τν λθων ατο κατασκπτονται στερον γ μετενησα πβλεψα το κλξασθαι παιδεαν λγον νυστζω λγον δ καθυπν λγον δ ναγκαλζομαι χερσν στθη ἐὰν δ τοτο ποις ξει προπορευομνη πενα σου κα νδει σου σπερ γαθς δρομες

 

Per agrum hominis pigri transivi, et per vineam viri stulti: et ecce totum repleverant urticæ, et operuerant superficiem ejus spinæ, et maceria lapidum destructa erat. Quod cum vidissem, posui in corde meo, et exemplo didici disciplinam. Parum, inquam, dormies, modicum dormitabis; pauxillum manus conseres ut quiescas: et veniet tibi quasi cursor egestas, et mendicitas quasi vir armatus.

 

Yo pasé junto al campo de un holgazán y junto a la viña de un falto de entendimiento, y vi que las ortigas habían crecido por todas partes, los cardos cubrían la superficie y su cerco de piedras estaba demolido. Al ver esto, me puse a reflexionar, miré y aprendí la lección: «Dormir un poco, dormitar otro poco, y descansar otro poco de brazos cruzados»: así te llegará la pobreza como un salteador y la miseria como un hombre armado.

(Proverbios 24, 30-34)

 

Pero el conseguir el sustento empezó como un castigo divino, por haber el hombre y la mujer desobedecido a Dios:

ἐν ἱδρῶτι τοῦ προσώπου σου φάγῃ τὸν ἄρτον σου ἕως τοῦ ἀποστρέψαι σε εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήμφθης ὅτι γῆ εἶ καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ

 

In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram de qua sumptus es: quia pulvis es et in pulverem reverteris.

 

Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado. ¡Porque eres polvo y al polvo volverás!».

(Génesis 3, 19)

 

 expulsion_from_eden

 

No queda lejos de este carácter Hesíodo:

Σο δ’ γ σθλ νοων ρω, μγα νπιε Πρση· τν μν τοι κακτητα κα λαδν στιν λσθαι ηιδως· λεη μν δς, μλα δ’ γγθι ναει· τς δ’ ρετς δρτα θεο προπροιθεν θηκαν θνατοι· μακρς δ κα ρθιος ομος ς ατν κα τρηχς τ πρτον· πν δ’ ες κρον κηται, ηιδη δ πειτα πλει, χαλεπ περ οσα.

Yo que sé lo que te conviene, gran necio Perses, te lo diré: de la maldad puedes coger fácilmente cuanto quieras; llano es su camino y vive muy cerca. De la virtud, en cambio, el sudor pusieron delante los dioses inmortales; largo y empinado es el sendero hacia ella y áspero al comienzo; pero, cuando se llega a la cima, entonces resulta fácil por duro que sea.

 

 

Como dice el Salmo 127:

τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι· μακάριος εἶ καὶ καλῶς σοι ἔσται.

Labores manuum tuarum quia manducabis: beatus es, et bene tibi erit.

Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien.

No es momento ahora para extendernos sobre la consideración del trabajo en el mundo antiguo.

Del libro de Raquel López Melero, Así vivían en la Grecia Antigua, extraemos estos fragmentos:

Entre los griegos circulaba la leyenda de que la humanidad había vivido en un principio sin necesidad de trabajar, limitándose a recoger los frutos que les brindaba espontáneamente la tierra. Por aquella época los hombres eran pacíficos y carecían de enfermedades; y al término de sus vidas un dulce sueño los transportaba a la morada de los dioses. Pero Prometeo robó el fuego divino y se lo dio a los hombres para que fueran más civilizados. Enojados, los dioses enviaron como castigo a la mujer, Pandora, la cual, llevada por la curiosidad, abrió la caja donde permanecían encerrados todos los males y provocó el que se distribuyeran por toda la tierra. Así, en adelante, los hombres aprendieron a hacer muchas cosas, pero quedaron condenados para siempre a sufrir la fatiga, la enfermedad y la muerte.

 

La base de este fragmento, apuntamos ahora nosotros, se halla en Hesíodo, Trabajos y Días, 42-200, en los que se narran los mitos de Prometeo y Pandora y el de las Edades.

Es curioso como son Eva y Pandora las provocadoras del “castigo” del trabajo, aunque Prometeo tuvo mucho que ver.

Sigue Raquel López:

Ese duro precio de la civilización, que era el trabajo físico, se consideraba como una calamidad ya que arrebataba al hombre el tiempo necesario para cultivar su espíritu y para gozar de los sentidos. El poder comer, vestir y vivir a cubierto a costa del trabajo ajeno constituía un viejo ideal del hombre griego; de ahí el afán de tener esclavos que pudieran hacer estas tareas.  Raquel López Melero, Así vivían en la Grecia Antigua.

 

También en Roma el trabajo manual era considerado indigno de un ciudadano que se preciase de serlo. Los ciudadanos debían dedicarse a actividades útiles y la más provechosa y merecedora de este calificativo era la política. Gran parte de la prosperidad económica de Roma se debió al trabajo de los esclavos.

Sobre la esclavitud no es momento ahora de hablar.

 

Hasta aquí esta reflexión sobre el trabajo en el Día Internacional de los Trabajadores.

 

esclavosromanos

Read Full Post »