Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 4/06/09

El rapto de Europa

El próximo domingo se celebrarán en España elecciones al Parlamento Europeo.

Hoy ya se han celebrado en Holanda y Reino Unido. La abstención será alta, cerca del 60%.

Parece que, en la vorágine de la crisis, Europa no importa.

La pobre princesa fenicia parece que ha sido de nuevo raptada por un toro llamado desencanto.

Apolodoro nos decía en Biblioteca III, 1, 1:

Βῆλος μὲν οὖν βασιλεύων Αἰγυπτίων τοὺς προειρημένους ἐγέννησεν, Ἀγήνωρ δὲ παραγενόμενος εἰς τὴν Φοινίκην γαμεῖ Τηλέφασσαν καὶ τεκνοῖ θυγατέρα μὲν Εὐρώπην, παῖδας δὲ Κάδμον καὶ Φοίνικα καὶ Κίλικα. τινὲς δὲ Εὐρώπην οὐκ Ἀγήνορος ἀλλὰ Φοίνικος λέγουσι. ταύτης Ζεὺς ἐρασθείς, †ῥόδου ἀποπλέων, ταῦρος χειροήθης γενόμενος, ἐπιβιβασθεῖσαν διὰ τῆς θαλάσσης ἐκόμισεν εἰς Κρήτην.

Belo fue rey de los egipcios y engendró los hijos ya mencionados; Agénor marchó a Fenicia, donde, casado con Telefasa, procreó una hija, Europa, e hijos, Cadmo, Fénix y Cílix; algunos dicen que Europa no era hija de Agénor sino de Fénix. Zeus, enamorado de ella, se transformó en un toro manso y sobre su lomo la llevó por mar hasta Creta.

 

Por su parte, Ovidio en Metamorfosis II, 836-875:

Has ubi verborum poenas mentisque profanae

cepit Atlantiades, dictas a Pallade terras

linquit et ingreditur iactatis aethera pennis.

sevocat hunc genitor nec causam fassus amoris

‘fide minister’ ait ‘iussorum, nate, meorum,

pelle moram solitoque celer delabere cursu,

quaeque tuam matrem tellus a parte sinistra

suspicit indigenae Sidonida nomine dicunt,

hanc pete, quodque procul montano gramine pasci

armentum regale vides, ad litora verte!’

dixit, et expulsi iamdudum monte iuvenci

litora iussa petunt, ubi magni filia regis

ludere virginibus Tyriis comitata solebat.

non bene conveniunt nec in una sede morantur

maiestas et amor; sceptri gravitate relicta

ille pater rectorque deum, cui dextra trisulcis

ignibus armata est, qui nutu concutit orbem,

induitur faciem tauri mixtusque iuvencis

mugit et in teneris formosus obambulat herbis.

quippe color nivis est, quam nec vestigia duri

calcavere pedis nec solvit aquaticus auster. 

colla toris exstant, armis palearia pendent,

cornua vara quidem, sed quae contendere possis

facta manu, puraque magis perlucida gemma.

nullae in fronte minae, nec formidabile lumen:

pacem vultus habet. miratur Agenore nata,

quod tam formosus, quod proelia nulla minetur;

sed quamvis mitem metuit contingere primo,

mox adit et flores ad candida porrigit ora.

gaudet amans et, dum veniat sperata voluptas,

oscula dat manibus; vix iam, vix cetera differt;

et nunc adludit viridique exsultat in herba,

nunc latus in fulvis niveum deponit harenis;

paulatimque metu dempto modo pectora praebet

virginea plaudenda manu, modo cornua sertis

inpedienda novis; ausa est quoque regia virgo

nescia, quem premeret, tergo considere tauri,

cum deus a terra siccoque a litore sensim

falsa pedum primis vestigia ponit in undis;

inde abit ulterius mediique per aequora ponti

fert praedam: pavet haec litusque ablata relictum

respicit et dextra cornum tenet, altera dorso

inposita est; tremulae sinuantur flamine vestes. 

 

Cuando estos castigos de sus palabras y de su mente profana

cobró el Atlantíada, dichas por Palas esas tierras

abandona, e ingresa en el éter sacudiendo sus alas. 835

Lo llama aparte a él su genitor y la causa sin confesar de su amor:

«Fiel ministro», dice, «de las órdenes, mi nacido, mías,

rechaza la demora y raudo con tu acostumbrada carrera desciende,

y la tierra que a tu madre por la parte siniestra

mira -sus nativos Sidónide por nombre le dicen-, 840

a ella acude, y el que, lejos, de montana grama apacentarse,

ganado real, ves, a los litorales torna».

Dijo, y expulsados al instante del monte los novillos,

a los litorales ordenados acuden, donde la hija del gran rey

jugar, de las vírgenes tirias acompañada, solía. 845

No bien se avienen ni en una sola sede moran

a majestad y el amor: del cetro la gravedad abandonada

aquel padre y regidor de los dioses, cuya diestra de los trisulcos

fuegos armada está, quien con un ademán sacude el orbe,

se viste de la faz de un toro y mezclado con los novillos 850

muge, y entre las tiernas hierbas hermoso deambula.

Cierto que su color el de la nieve es, que ni las plantas

de duro pie han hollado ni ha disuelto el acuático austro.

En su cuello toros sobresalen, por sus brazos las papadas penden;

sus cuernos pequeños, ciertamente, pero cuales contender 855

podrías que hechos a mano, y más perlúcidos que pura una gema.

Ninguna amenaza en su frente, ni formidable su luz:

paz su rostro tiene. Se admira de Agenor la nacida

porque tan hermoso, porque combate ninguno amenace,

pero aunque tuvo miedo de tocarlo, manso, a lo primero, 860

pronto se acerca y flores a su cándida boca le extiende.

Se goza el amante, y mientras llegue el esperado placer,

besos da a sus manos; apenas ya, apenas el resto difiere,

y ahora al lado juega y salta en la verde hierba,

ahora su costado níveo en las bermejas arenas depone. 865

Y poco a poco, el miedo quitado, ora sus pechos le presta

para que con su virgínea mano lo palme, ora los cuernos, para que guirnaldas

los impidan nuevas. Se atrevió también la regia virgen,

ignorante de a quién montaba, en la espalda sentarse del toro:

cuando el dios, de la tierra y del seco litoral, insensiblemente, 870

las falsas plantas de sus pies a lo primero pone en las ondas;

de allí se va más lejos, y por las superficies de mitad del ponto

se lleva su botín. Se asusta ella y, arrancada a su litoral abandonado,

vuelve a él sus ojos, y con la diestra un cuerno tiene, la otra al dorso

impuesta está; trémulas ondulan con la brisa sus ropas. 875

 

Así describe el suceso un fresco pompeyano.

raptomosaico

 

Rubens lo plasmó así:

 

Rubens_-_El_rapto_de_Europa

 

Veronés lo vio de esta forma:

 

El rapto de Europaveronese

 

Rembrandt, tan suyo:

 

raptoeuroparemnrandt

 

Y, en detalle:

 

europarembrandt

 

Gustave Moureau, siempre espléndido:

 

europamoreau

 

 

moreau2

 

Botero, siempre tan “rotundo”:

 

raptobotero

 

En Vigo, se puede apreciar esta escultura:

 

raptovigo

 

La alumna de 2º de bachillerato del IES Matilde Salvador, Elsa Muela, en el blog de la asignatura de Referentes Clásicos, ofreció esta visión tan sugerente del rapto:

rapteuropaelsa

 

Hoy en el periódico El Mundo, los dibujantes Gallego & Rey han ofrecido su particular visión:

 

 

rapteeuropa

 

Europa engendró, entre otros, a Minos que también tuvo problemas con los toros… pero ésa es otra historia.

¡Pobre Europa! ¿Quién la quiere raptar en el año 2009? ¿la crisis, el desencanto, el pasotismo, los nacionalismos, la estrechez de miras?

No lo sé, pero, si no Europa y lo que significa la Unión Europea, al menos el Parlamento Europeo no importa mucho. Los políticos españoles se han dedicado a una campaña pobre, zafia, burda y sin ideas, en la que ha faltado pedagogía de Europa y sus instituciones y ha sobrado partidismo y mensajes en clave interna.

Al final, como siempre votamos por las TÍAS: las simpaTÍAS y las antipaTÍAS, y no tanto por los programas, las ideas y los ideales.

Me parece que los miembros de las mesas electorales se van a aburrir mucho el domingo.

Read Full Post »