Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 24/05/13

sellokavafis

Estamos analizando muy brevemente el poema Los caballos de Aquiles (Τα άλογα του Αχιλλέως) de Kavafis. En el anterior número ofrecíamos la traducción del pasaje que sirve de base a Kavafis para su poema (Ilíada XVII 426-447).Quizá sea conveniente aportar el texto griego de este pasaje, ya que es el que recrea Kavafis:

ἵπποι δ᾿Αἰακίδαο μάχης ἀπάνευθεν ἐόντες

κλαῖον, ἐπεὶ δὴ πρῶτα πυθέσθην ἡνιόχοιο

ἐν κονίῃσι πεσόντος ὑφ᾿ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο.

μὰν Αὐτομέδων Διώρεος ἄλκιμος υἱὸς

πολλὰ μὲν ἂρ μάστιγι θοῇ ἐπεμαίετο θείνων,

πολλὰ δὲ μειλιχίοισι προσηύδα, πολλὰ δ᾿ἀρειῇ·

τὼ δ’ οὔτ᾿ ἂψ ἐπὶ νῆας ἐπὶ πλατὺν Ἑλλήσποντον

ἠθελέτην ἰέναι οὔτ᾿ἐς πόλεμον μετ᾿Ἀχαιούς,

ἀλλ᾿ὥς τε στήλη μένει ἔμπεδον, ἥ τ᾿ἐπὶ τύμβῳ

ἀνέρος ἑστήκῃ τεθνηότος ἠὲ γυναικός,

ὣς μένον ἀσφαλέως περικαλλέα δίφρον ἔχοντες

οὔδει ἐνισκίμψαντε καρήατα· δάκρυα δέ σφι

θερμὰ κατὰ βλεφάρων χαμάδις ῥέε μυρομένοισιν

ἡνιόχοιο πόθῳ· θαλερὴ δ᾿ἐμιαίνετο χαίτη

ζεύγλης ἐξεριποῦσα παρὰ ζυγὸν ἀμφοτέρωθεν.

Μυρομένω δ᾿ἄρα τώ γε ἰδὼν ἐλέησε Κρονίων,

κινήσας δὲ κάρη προτὶ ὃν μυθήσατο θυμόν·

ἆ δειλώ, τί σφῶϊ δόμεν Πηλῆϊ ἄνακτι

θνητῷ, ὑμεῖς δ᾿ἐστὸν ἀγήρω τ᾿ἀθανάτω τε;

ἦ ἵνα δυστήνοισι μετ’ ἀνδράσιν ἄλγε᾿ἔχητον;

οὐ μὲν γάρ τί πού ἐστιν ὀϊζυρώτερον ἀνδρὸς

πάντων, ὅσσά τε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἕρπει.

Comparémoslo con el poema del alejandrino y descubramos que el parecido empieza en el momento en que Zeus siente lástima por los corceles.

aloga

Τα άλογα του Αχιλλέως

Τον Πάτροκλο σαν είδαν σκοτωμένο,

που ήταν τόσο ανδρείος, και δυνατός, και νέος,

άρχισαν τ᾿άλογα να κλαίνε του Αχιλλέως·

η φύσις των η αθάνατη αγανακτούσε

για του θανάτου αυτό το έργον που θωρούσε.

Τίναζαν τα κεφάλια των και τες μακρυές χαίτες κουνούσαν,

την γη χτυπούσαν με τα πόδια, και θρηνούσαν

τον Πάτροκλο που ενοιώθανε άψυχο -αφανισμένο-

μιά σάρκα τώρα ποταπή -το πνεύμα του χαμένο-

ανυπεράσπιστο -χωρίς πνοή-

εις το μεγάλο Τίποτε επιστραμένο απ᾿την ζωή.

Τα δάκρυα είδε ο Ζεύς των αθανάτων

αλόγων και λυπήθη. «Στου Πηλέως τον γάμο»

είπε «δεν έπρεπ᾿έτσι άσκεπτα να κάμω·

καλύτερα να μην σας δίναμε άλογά μου

δυστυχισμένα! Τι γυρεύατ᾿εκεί χάμου

στην άθλια ανθρωπότητα πούναι το παίγνιον της μοίρας.

Σεις που ουδέ ο θάνατος φυλάγει, ουδέ το γήρας

πρόσκαιρες συμφορές σας τυραννούν. Στα βάσανά των

σας έμπλεξαν οι άνθρωποι». -Όμως τα δάκρυά των

για του θανάτου την παντοτεινή

την συμφοράν εχύνανε τα δυό τα ζώα τα ευγενή.

 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ_ΙΠΠΟΙ

LOS CABALLOS DE AQUILES (1897)

En cuando vieron a Patroclo muerto,

– era joven, y fuerte, y muy valiente –

los caballos de Aquiles se echaron a llorar:

se indignó su inmortal naturaleza,

al ver la obra aquella de la muerte.

Y sacudiendo sus cabezas hacían ondear sus largas crines.

Golpeaban la tierra con las patas, en llanto

por Patroclo, al que sentían ya sin vida – aniquilado –

una carne abyecta a la sazón – su espíritu ya perdido –

sin posible defensa – sin aliento –

en su regreso de la vida a la gran Nada.

Zeus vio el llanto de las bestias

inmortales y se afligió. Y dijo: “Fui ligero

en la boda de Peleo: ¡mejor fuera no haberos

regalado, pobres caballos míseros!

¿Qué buscabais ahí en esa tierra

entre la miserable humanidad, juguete del destino?

A vosotros, a quienes ni vejez, ni muerte acechan,

os torturan desgracias pasajeras. En sus tormentos

los hombres os enredan”. Pero, de puro nobles,

las dos bestias lloraban

la desgracia perenne de la muerte.

Sarpedon

El año 1898 Kavafis escribe Las exequias de Sarpedón. Pierre Grimal en su Diccionario de Mitología Griega y Romana, nos dice sobre el héroe griego:

La Ilíada conoce un Sarpedón, jefe de un contingente licio, que combate al lado de los troyanos. Este Sarpedón, que muchas circunstancias permiten identificar con el hermano de Minos, pasa por ser hijo de Zeus y Laodamía, hija ésta de Belerofonte. Desempeña un gran papel en el ataque al campamento aqueo y el asalto de la muralla. Acaba muriendo a manos de Patroclo. En torno a su cadáver se trabó una reñida batalla.

La dificultad cronológica creada por la identificación de Sarpedón cretense y del que tomó parte en la guerra de Troya, ha conducido a los mitógrafos a distinguir los dos personajes. Diodoro establece así su genealogía: Sarpedón, hijo de Europa, pasó a Licia. Tuvo un hijo, llamado Evandro, que casó con la hija de Belerofonte, Deidamía (o Laodamía). De este matrimonio nació el segundo Sarpedón, nieto del primero, que participó en la campaña de Troya.

Hasta aquí el texto de Grimal.

Es conveniente ahora que aportemos algunos textos clásicos que nos hablan de Sarpedón y, lógicamente, es la Ilíada la que nos los ofrece. Por orden de cantos, el primero corresponde a II, 876 y siguientes, que nos informa de la procedencia licia de Sarpedón:

Σαρπηδὼν δ᾿ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων

τηλόθεν ἐκ Λυκίης, Ξάνθου ἄπο δινήεντος.

Sarpedón y el eximio Glauco mandaban a los que procedían de la remota Licia, de la ribera del voraginoso Janto

muertedesarpedon1

En V, 471 y siguientes, Sarpedón increpa la falta de determinación de Héctor, reprensión que obtiene resultados:

Ὣς εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.

ἔνθ᾿ αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείκεσεν Ἕκτορα δῖον·

Ἕκτορ πῇ δή τοι μένος οἴχεται ὃ πρὶν ἔχεσκες;

φῆς που ἄτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ᾿ ἐπικούρων

οἶος σὺν γαμβροῖσι κασιγνήτοισί τε σοῖσι.

τῶν νῦν οὔ τιν᾿ ἐγὼ ἰδέειν δύναμ᾿ οὐδὲ νοῆσαι,

ἀλλὰ καταπτώσσουσι κύνες ὣς ἀμφὶ λέοντα·

ἡμεῖς δὲ μαχόμεσθ᾿ οἵ πέρ τ᾿ ἐπίκουροι ἔνειμεν.

καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μάλα τηλόθεν ἥκω·

τηλοῦ γὰρ Λυκίη Ξάνθῳ ἔπι δινήεντι,

ἔνθ᾿ ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον καὶ νήπιον υἱόν, 

κὰδ δὲ κτήματα πολλά, τὰ ἔλδεται ὅς κ᾿ ἐπιδευής.

ἀλλὰ καὶ ὧς Λυκίους ὀτρύνω καὶ μέμον᾿ αὐτὸς

ἀνδρὶ μαχήσασθαι· ἀτὰρ οὔ τί μοι ἐνθάδε τοῖον

οἷόν κ᾿ ἠὲ φέροιεν Ἀχαιοὶ ἤ κεν ἄγοιεν·

τύνη δ᾿ ἕστηκας, ἀτὰρ οὐδ᾿ ἄλλοισι κελεύεις

λαοῖσιν μενέμεν καὶ ἀμυνέμεναι ὤρεσσι.

μή πως ὡς ἀψῖσι λίνου ἁλόντε πανάγρου

ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένησθε·

οἳ δὲ τάχ᾿ ἐκπέρσουσ’ εὖ ναιομένην πόλιν ὑμήν.

σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύκτάς τε καὶ ἦμαρ 

ἀρχοὺς λισσομένῳ τηλεκλειτῶν ἐπικούρων

νωλεμέως ἐχέμεν, κρατερὴν δ᾿ ἀποθέσθαι ἐνιπήν.

Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. A su vez, Sarpedón reprendía así al divino Héctor:

– ¡Héctor! ¿Qué se hizo del valor que antes mostrabas? Dijiste que defenderías la ciudad sin tropas ni aliados, solo, con tus hermanos y tus deudos. De éstos a ninguno veo ni descubrir puedo: temblando están como perros en torno de un león, mientras combatimos los que únicamente somos auxiliares. Yo, que figuro como tal, he venido de muy lejos, de la Licia, situada a orillas del voraginoso Janto; allí dejé a mi esposa amada, al tierno infante y riquezas muchas que el menesteroso apetece. Mas, sin embargo de esto y de no tener aquí nada que los aqueos puedan llevarse o apresar, animo a los licios y deseo luchar con ese guerrero, y tú estás parado y ni siquiera exhortas a los demás hombres a que resistan al enemigo y defiendan a sus esposas. No sea que, como si hubierais caído en una red de lino que todo lo envuelve, lleguéis a ser presa y botín de los enemigos, y éstos destruyan vuestra populosa ciudad. Preciso es que te ocupes en ello día y noche, y supliques a los caudillos de los auxiliares venidos de lejanas tierras, que resistan firmemente y no se hagan acreedores a graves censuras.

hectortroya

Anuncios

Read Full Post »