Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 16 de enero de 2015

eratostenesmitologiafirmamento

Vamos concluyendo ya las fuentes sobre Orión. Ahora le toca el turno de nuevo a Eratóstenes y sus Catasterismos, 32:

Τοῦτον Ἡσίοδός φησιν Εὐρυάλης τῆς Μίνωος καὶ Ποσειδῶνος εἶναι, δοθῆναι δὲ αὐτῷ δωρεὰν ὥστε ἐπὶ τῶν κυμάτων πορεύεσθαι καθάπερ ἐπὶ τῆς γῆς. ἐλθόντα δὲ αὐτὸν εἰς Χίον Μερόπην τὴν Οἰνοπίωνος βιάσασθαι οἰνωθέντα, γνόντα δὲ τὸν Οἰνοπίωνα καὶ χαλεπῶς ἐνεγκόντα τὴν ὕβριν ἐκτυφλῶσαι αὐτὸν καὶ ἐκ τῆς χώρας ἐκβαλεῖν· ἐλθόντα δὲ εἰς Λῆμνον ἀλητεύοντα Ἡφαίστῳ συμμῖξαι, ὃς αὐτὸν ἐλεήσας δίδωσιν αὐτῷ Κηδαλίωνα τὸν αὑτοῦ [οἰκεῖον] οἰκέτην, ὅπως ὁδηγῇ [καὶ ἡγῆται αὐτοῦ]· ὃν λαβὼν ἐπὶ τῶν ὤμων ἔφερε σημαίνοντα τὰς ὁδούς· ἐλθὼν δ’ ἐπὶ τὰς ἀνατολὰς καὶ ῾Ηλίῳ συμμίξας δοκεῖ ὑγιασθῆναι καὶ οὕτως ἐπὶ τὸν Οἰνοπίωνα ἐλθεῖν πάλιν, τιμωρίαν αὐτῷ ἐπιθήσων· ὁ δὲ ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὑπὸ γῆν ἐκέκρυπτο.

Ἀπελπίσας δὲ τὴν ἐκείνου ζήτησιν ἀπῆλθεν εἰς Κρήτην καὶ περὶ τὰς θήρας διῆγε κυνηγετῶν τῆς Ἀρτέμιδος παρούσης καὶ τῆς Λητοῦς, καὶ δοκεῖ ἀπειλήσασθαι ὡς πᾶν θηρίον ἀνελεῖν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς γιγνομένων· κυμωθεῖσα δὲ αὐτῷ <ἡ> Γῆ ἀνῆκε σκορπίον εὐμεγέθη, ὑφ’ οὗ τῷ κέντρῳ πληγεὶς ἀπώλετο· ὅθεν διὰ τὴν αὐτοῦ ἀνδρίαν ἐν τοῖς ἄστροις αὐτὸν ἔθηκεν ὁ Ζεὺς ὑπὸ Ἀρτέμιδος καὶ Λητοῦς ἀξιωθεὶς, ὁμοίως καὶ τὸ θηρίον τοῦ εἶναι μνημόσυνον [καὶ] τῆς πράξεως. ἄλλοι δέ φασιν αὐξηθέντα τοῦτον ἐρασθῆναι τῆς Ἀρτέμιδος, τὴν δὲ τὸν σκορπίον ἀνενεγκεῖν κατ’ αὐτοῦ, ὑφ’ οὗ κρουσθέντα ἀποθανεῖν, τοὺς δὲ Θεοὺς ἐλεήσαντας αὐτὸν ἐν οὐρανῷ καταστερίσαι καὶ τὸ θηρίον εἰς μνημόσυνον τῆς πράξεως.

Ἔχει δ’ ἀστέρας ἐπὶ μὲν τῆς κεφαλῆς γ ἀμαυρούς, ἐφ’ ἑκατέρῳ ὤμῳ λαμπρὸν α, ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ἀγκῶνος <ἀμαυρὸν> α, ἐπ’ ἄκρας χειρὸς <ὁμοίως ἀμαυρὸν> α [ἀμαυροὺς β], ἐπὶ τῆς ζώνης γ, ἐπὶ τοῦ ἐγχειριδίου γ λαμπρούς, ἐφ’ ἑκατέρῳ γόνατι λαμπρὸν α, ἐφ’ ἑκατέρῳ ποδὶ ὁμοίως λαμπρὸν α· <τοὺς πάντας ιζ>.

OrionNebulosa

Cuenta Hesíodo que era hijo de Euríale, la hija del rey Minos, y de Posidón, y que gozaba del don de caminar sobre las olas al igual que sobre la tierra. Un día marchó  a la isla de Quíos y, borracho, violó a la hija de Enopión, de nombre Mérope. Al enterarse de ello Enopión, se enfureció ante tal atrevimiento, lo dejó ciego y lo expulsó de su país. Al llegar desterrado a Lemnos, Hefesto se compadeció  de él y le asignó como lazarillo a su propio esclavo, Cedalión.

Lo tomó consigo y lo llevaba sobre sus hombros a fin de que le indicara el camino. Se dirigió hacia el oriente y estuvo con Helio, quien al parecer le curó la ceguera. Pretendió regresar adonde Enopión para vengarse de él, pero sus conciudadanos le escondieron bajo tierra. Sin esperanzas de poderlo encontrar, se marchó a Creta y se dedicaba a ir de cacería con Ártemis y Leto. Parece que profirió en tono jactancioso que daría muerte a cualquier animal que sobre la Tierra viviera. Ante ello, la Tierra, irritada, hizo que apareciera un gigantesco escorpión que le picó con su aguijón y lo mató. A partir de entonces Zeus lo elevó al firmamento en recompensa por su valor y a instancia de las diosas Ártemis y Leto, al igual que hizo con el escorpión, como recuerdo de lo sucedido.

Otros cuentan que cuando Orión estaba en su plenitud se enamoró de Ártemis y que fue ésta la que hizo aparecer contra él el escorpión, y que al ser atacado por el animal, murió. Luego los dioses, compadecidos de él, lo elevaron al firmamento al igual que al escorpión, en recuerdo del suceso.

Tiene tres estrellas en la cabeza, poco visibles, una brillante sobre cada hombro, una sin brillo en el codo derecho, otra igualmente sin brillo en el extremo de la mano, tres en la cintura, tres de escaso brillo en el puñal, una brillante sobre cada rodilla y una igualmente brillante en cada pie. Suman un total de diecisiete.

Notas:

  1. Orión aparece en el horizonte del cielo por el oeste, mientras que su adversario Escorpio lo hace por el este. Por otra parte, Orión parece ir persiguiendo a las pléyades, a las que sin embargo nunca podrá dar alcance.
  2. Enopión fue hijo de la princesa cretense Ariadna (bien con Teseo, bien con el propio dios Dioniso) y reinó en la isla de Quíos, famosa por sus vinos. El nombre Enopión significa “bebedor de vino”.

 

fastos-ovidio

Los Fastos de Ovidio, Libro V 493-545, también nos hablan de Orión.

Quorum si mediis Boeotum Oriona quaeres;

falsus eris. Signi causa canenda mihi.

Jupiter, et, lato qui regnat in aequore, frater

carpebant socias, Mercuriusque, vias.

Tempus erat, quo versa jugo referuntur aratra.

Et pronum saturae lac bibit agnus ovis.

Forte senex Hyrieus, angusti cultor agelli,

hos videt, exiguam stabat ut ante casam.

Atque ita, longa via est nec tempora longa supersunt,

dixit, et hospitibus janua nostra patet.

Addidit et vultum verbis, iterumque rogavit.

En medio de los cuales, si buscas a Orión beocio, te engañas. El nacimiento de este signo lo diré yo. Júpiter y su hermano, que reina en el vasto mar, y Mercurio caminaban en compañía. Era el tiempo en el que se llevan en el yugo vueltos los arados; y el cordero mama la leche, que corre de la oveja harta. Acaso el viejo Hirieo, cultivador de un corto campecillo, ve a éstos, como estaba ante la pequeña casería. Y dijo así: “largo es el camino y queda poco tiempo. Y nuestra puerta está abierta para los huéspedes”. Y añadió el semblante a las palabras: y por segunda vez les rogó.

Parent promissis, dissimulantque deos.

Tecta senis subeunt, nigro deformia fumo.

Ignis in hesterno stipite parvus erat;

Ipse genu nixus flammas exsuscitat aura,

Et promit quassas comminuitque faces.

Stant calices. minor inde fabas, olus alter habebat,

Et fumant testu pressus uterque suo.

Convienen con las promesas y disimulan ser dioses. Entran en la casa del viejo, deforme con el humo negro: había poco fuego en un tronco del día antecedente. Él, puesta en el suelo la rodilla, resucita con el soplo las llamas. Y trae unas teas quebradas, y las desmenuza. Había unas ollas: la menor tenía habas, la otra legumbres; y una y otra echan humo cubiertas con sus tapaderas.

Orioncolor

Dumque mora est, tremula dat vina rubentia dextra.

Accipit aequoreus pocula prima deus.

Quae simul exhausit, Da, nunc bibat ordine, dixit,

Jupiter. Audito palluit ille Jove.

Ut rediit animus, cultorem pauperis agri

Immolat, et magno torret in igne bovem;

Quaeque puer quondam primis diffuderat annis,

Promit fumoso condita vina cado.

Entre tanto, les da vino rubio con la diestra trémula. El dios marino toma la primera bebida. Y luego que la apuró dijo: “da ahora para que Júpiter beba por su orden”. Él se puso amarillo, oído a Júpiter. Luego que volvió en sí, sacrifica a un cultivador del pobre campo (un buey); y asa el buey en un gran fuego. Y saca un vino guardado en una cuba humosa, al cual, siendo niño, lo había antiguamente echado en los primeros años.

Read Full Post »