Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 6 de junio de 2016

heroyleandroalmamater

Seguimos con las notas de José Guillermo Montes Cala, en su edición de Gredos a los versos 67-83 del poema Hero y Leandro de Museo el Gramático. En el anterior capítulo glosábamos el verso 73 καί τις ἐν ἠιθέοισιν ἐθαύμασε (y cierto mozo quedó pasmado) viendo que es la reacción lógica de quien se acerca a lo bello.

Una reacción similar ya es descrita en Jenofonte de Éfeso, Habrócomes y Antia I, 12, 1, ante la llegada de los héroes a Rodas:

Κατήγετο δὲ ἡ ναῦς εἰς Ῥόδον καὶ ἐξέβαινον οἱ ναῦται, ἐξήιει δὲ ὁ Ἁβροκόμης ἔχων μετὰ χεῖρα τὴν Ἀνθίαν· συνήιεσαν δὲ πάντες οἱ Ῥόδιοι, τὸ κάλλος τῶν παίδων καταπεπληγότες, καὶ οὐκ ἔστιν ὅστις τῶν ἰδόντων παρῆλθε σιωπῶν· ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἔλεγον ἐπιδημίαν [ἐκ τῶν] θεῶν, οἱ δὲ προσεκύνουν καὶ προσεπιτνοῦντο. Ταχὺ δὲ δι᾽ ὅλης τῆς πόλεως διεπεφοιτήκει τὸ ὄνομα Ἁβροκόμου καὶ Ἀνθίας.

La nave arribó a Rodas y los marineros desembarcaron, y salió Habrócomes con Antia de su mano. Acudieron todos los rodios impresiondos por la belleza de la muchacha y no hubo nadie de los que los veían que pasase a su lado en silencio, sino que unos decían que se trataba de la llegada de unos dioses favorables, otros se arrodillaban ante ellos y les dirigían plegarias. Rápidamente se había extendido por toda la ciudad el nombre de Habrócomes y Antia.

La traducción es de María Cruz Herrero Ingelmo, en Akal/Clásica

El discurso de un personaje innominado como portavoz del sentir de una colectividad pertenece a la más rancia tradición épica: cf, por ejemplo, Ilíada II, 271 ss.:

οἳ δὲ καὶ ἀχνύμενοί περ ἐπ’ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν·

ὧδε δέ τις εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·

ὢ πόποι ἦ δὴ μυρί’ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργε

βουλάς τ’ ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε κορύσσων·

νῦν δὲ τόδε μέγ’ ἄριστον ἐν Ἀργείοισιν ἔρεξεν,

ὃς τὸν λωβητῆρα ἐπεσβόλον ἔσχ’ ἀγοράων.

οὔ θήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ

νεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν.

 

Ellos, aunque afligidos, rieron con gusto y no faltó quien dijera a su vecino:

-¡Oh dioses! Muchas cosas buenas hizo Odiseo, ya dando consejos saludables, ya preparando la guerra; pero esto es lo mejor que ha realizado entre los argivos: hacer callar al insolente charlatán, cuyo ánimo osado no le impulsará en lo sucesivo a zaherir con injuriosas palabras a los reyes.

La traducción es de Luis Segalá, en Espasa Calpe.

iliada-homero-espasa-calpe-austral1964

Vamos con el verso 78:

  1. (Acecharla fue mi quebranto, mas de mirarla colmo no hallé) También los héroes novelescos Habrócomes y Clitofonte responden con una paradoja semejante ante la contemplación de la amada: cf. Habrócomes y Antia I, 3, 1:

Ὡς οὖν ἐτετέλεστο ἡ πομπή, ἦλθον δὲ εἰς τὸ ἱερὸν θύσοντες ἅπαν τὸ πλῆθος καὶ ὁ τῆς πομπῆς κόσμος ἐλέλυτο, ἤιεσαν δὲ ἐς ταὐτὸν ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἔφηβοι καὶ παρθένοι, ἐνταῦθα ὁρῶσιν ἀλλήλους, καὶ ἁλίσκεται Ἀνθία ὑπὸ τοῦ Ἁβροκόμου, ἡττᾶται δὲ ὑπὸ Ἔρωτος Ἁβροκόμης καὶ ἐνεώρα τε συνεχέστερον τῇ κόρῃ καὶ ἀπαλλαγῆναι τῆς ὄψεως ἐθέλων οὐκ ἐδύνατο· κατεῖχε δὲ αὐτὸν ἐγκείμενος ὁ θεός.

Cuando terminó la procesión, fue al templo a hacer sacrificios toda la multitud, y el orden de la procesión se quedó desecho, y entraron al mismo tiempo hombres y mujeres, efebos y muchachas, entonces se vieron el uno al otro y Antia se sintió conquistada por Habrócomes y Habrócomes fue vencido por Eros. Miraba fijamente sin interrupción a la muchacha y aunque quería apartar su mirada no podía: lo dominaba el dios y lo acosaba.

 La traducción es de María Cruz Herrero Ingelmo, en Akal/Clásica

y Aquiles Tacio, Leucipa y Clitofonte II, 3, 3:

Τοῦ δὲ πότου προϊόντος ἤδη καὶ ἀναισχύντως ἐς αὐτὴν ἑώρων. Ἔρως δὲ καὶ Διόνυσος, δύο βίαιοι θεοί, ψυχὴν κατασχόντες, ἐκμαίνουσιν εἰς ἀναισχυντίαν, ὁ μὲν κάων αὐτὴν τῷ συνήθει πυρί, ὁ δὲ τὸν οἶνον ὑπέκκαυμα φέρων: οἶνος γὰρ ἔρωτος τροφή. Ἤδη δὲ καὶ αὐτὴ περιεργότερον εἰς ἐμὲ βλέπειν ἐθρασύνετο. Καὶ ταῦτα μὲν ἡμῖν ἡμερῶν ἐπράττετο δέκα: καὶ πλέον τῶν ὀμμάτων ἐκερδαίνομεν ἢ ἐτολμῶμεν οὐδέν.

Según se iba bebiendo, yo miraba hacia ella ya con más descaro. Amor y Dioniso, dos dioses violentos, cuando se apoderan de un alma la enloquecen hasta la desvergüenza, el uno abrasándola con el fuego que acostumbra, el otro aportando el vino como yesca, al ser el vino alimento del amor. Y también ella se atrevía ya a mirarme con mayor indiscreción. Y así se nos pasaron diez días, sin que tuviéramos más provecho que el de los ojos ni nos atreviéramos a dar ningún paso.

La traducción es de Máximo Brioso Sánchez, en Gredos.

  1. (¡Muriera al instante, si al lecho de Hero hubiera yo subido!) Ya Anquises expresa un deseo similar en Himno homérico a Afrodita 153 s.:

εἰ μὲν θνητή τ’ ἐσσι, γυνὴ δέ σε γείνατο μήτηρ,

Ὀτρεὺς δ’ ἐστὶ πατὴρ ὀνομακλυτός, ὡς ἀγορεύεις,

ἀθανάτου δὲ ἕκητι διακτόρου ἐνθάδ’ ἱκάνεις

Ἑρμέω, ἐμὴ δ’ ἄλοχος κεκλήσεαι ἤματα πάντα:

οὔ τις ἔπειτα θεῶν οὔτε θνητῶν ἀνθρώπων

ἐνθάδε με σχήσει, πρὶν σῇ φιλότητι μιγῆναι

αὐτίκα νῦν: οὐδ’ εἴ κεν ἑκηβόλος αὐτὸς Ἀπόλλων

τόξου ἀπ’ ἀργυρέου προί̈ῃ βέλεα στονόεντα.

βουλοίμην κεν ἔπειτα, γύναι ἐικυῖα θεῇσι,

σῆς εὐνῆς ἐπιβὰς δῦναι δόμον Ἄιδος εἴσω.

longo-dafnis-y-cloe-aquiles-tacio-leucipa-y-clitofonte

Si eres mortal y fue mujer la madre que te dio a luz y eres hija del ilustre Otreo, como sostienes, si has venido aquí por voluntad de Hermes, el mensajero inmortal, serás llamada mi esposa todos los días; ahora ningún dios ni ningún mortal podrá detenerme antes que me haya unido a ti, ahora enseguida; ni aunque el mismo arquero Apolo lanzara flechas dolorosas con su arco de plata. Yo quisiera, mujer semejante a las diosas, subir a tu lecho y hundirme luego en la mansión de Hades.

Cf. también Nono, Dionisíacas IV 146 ss.:

αὐχένα γυμνὸν ἴδοιμι καὶ ἑζομένοιο πιέσσω

δάκτυλον ὡς ἀέκουσα, καὶ ἡμετέρου διὰ κόλπου

τεθναίην ὅτε μοῦνον ἀφειδέα χεῖρα χαλάσσας

ἀμφοτέρων θλίψειεν ἐλεύθερον ἄντυγα μαζῶν,

χείλεσιν ἡμετέροισι μεμυκότα χείλεα πήξας,

τέρπων ἀκροτάτοισι φιλήμασιν·: ἠίθεον δὲ

εἰσέτι πηχύνουσα καὶ εἰς Ἀχέροντα περήσω

αὐτομάτη, γλυκερὸν δὲ πολυκλαύτῳ παρὰ Λήθῃ

λέξω καὶ φθιμένοισιν ἐμὸν μόρον, ὥς κεν ἐγείρω

οἶκτον ὁμοῦ καὶ ζῆλον ἀθελγέι Περσεφονείῃ:

¡Ay, ojalá viera su nuca descubierta, y estrechara sus dedos, como sin quererlo, cuando se sienta! Moriría, tenlo por seguro, si él dejara pasear su mano despreocupada a través de mi pecho, para apretar la libre curva de mis dos senos, y apoyara sus cerrados labios en punta, hechizándome con sus besos. Una vez haya tenido entre mis brazos al mancebo, incluso al Aqueronte marcharé con gusto y junto al Leteo, de muchos lloros, a los muertos contaré mi dulce suerte, para despertar en la implacable Perséfone compasión y celos a la par.

El episodio narra la pasión que siente Harmonía por Cadmo.

nonodionisiacas

  1. (Concédeme, Citerea, una esposa joven como ella). Cf. Odisea VI, 244 s. donde Nausícaa expresa un anhelo similar con respecto a Odiseo:

«κλῦτέ μοι, ἀμφίπολοι λευκώλενοι, ὄφρα τι εἴπω.

οὐ πάντων ἀέκητι θεῶν, οἳ Ὄλυμπον ἔχουσι,

Φαιήκεσσ’ ὅδ’ ἀνὴρ ἐπιμείξεται ἀντιθέοισι·

πρόσθεν μὲν γὰρ δή μοι ἀεικέλιος δέατ’ εἶναι,

νῦν δὲ θεοῖσιν ἔοικε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν.

αἲ γὰρ ἐμοὶ τοιόσδε πόσις κεκλημένος εἴη

ἐνθάδε ναιετάων, καί οἱ ἅδοι αὐτόθι μίμνειν.

ἀλλὰ δότ’, ἀμφίπολοι, ξείνῳ βρῶσίν τε πόσιν τε.»

-Oid, esclavas de níveos brazos, lo que os voy a decir: no sin la voluntad de los dioses que habitan en el Olimpo, viene ese hombre a los deiformes feacios. Al principio se me ofreció como un fulano despreciable, pero ahora se asemeja a los dioses que poseen el anchuroso cielo. ¡Ojalá a tal varón pudiera llamársele marido, viviendo acá: ojalá le pluguiere quedarse con nosotros! Mas, oh esclavas, dadle de comer y de beber al forastero.

 La traducción es de Luis Segalà.

SegalaOdisea

Read Full Post »