Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 27 de junio de 2016


185659-etty-heroandleander1

Hero and Leander (1829), óleo sobre lienzo de 77 x 95 cm., de William Etty. Colección privada

Prosiguiendo con nuestro caminar por el bello poema Hero y Leandro de Museo el Gramático arribamos ya a los versos 109-127:

Ὄφρα μὲν οὖν Λείανδρος ἐδίζετο λάθριον ὥρην,

φέγγος ἀναστείλασα κατήιεν εἰς δύσιν Ἠώς, 110

ἐκ περάτης δ’ ἀνέτελλε βαθύσκιος Ἕσπερος ἀστήρ.

αὐτὰρ ὁ θαρσαλέως μετεκίαθεν ἐγγύθι κούρης,

ὡς ἴδε κυανόπεπλον ἐπιθρῴσκουσαν ὀμίχλην.

ἠρέμα δὲ θλίβων ῥοδοειδέα δάκτυλα κούρης

βυσσόθεν ἐστενάχιζεν ἀθέσφατον. ἡ δὲ σιωπῇ 115

οἷά τε χωομένη ῥοδέην ἐξέσπασε χεῖρα.

ὡς δ’ ἐρατῆς ἐνόησε χαλίφρονα νεύματα κούρης,

θαρσαλέῃ παλάμῃ πολυδαίδαλον εἷλκε χιτῶνα

ἔσχατα τιμήεντος ἄγων ἐπὶ κεύθεα νηοῦ.

ὀκναλέοις δὲ πόδεσσιν ἐφέσπετο παρθένος Ἡρώ, 120

οἷά περ οὐκ ἐθέλουσα, τόσην δ’ ἀνενείκατο φωνὴν

θηλυτέροις ἐπέεσσιν ἀπειλείουσα Λεάνδρῳ·

«Ξεῖνε, τί μαργαίνεις; τί με, δύσμορε, παρθένον ἕλκεις;

ἄλλην δεῦρο κέλευθον, ἐμὸν δ’ ἀπόλειπε χιτῶνα.

μῆνιν ἐμῶν ἀλέεινε πολυκτεάνων γενετήρων. 125

Κύπριδος οὐκ ἐπέοικε θεῆς ἱέρειαν ἀφάσσειν,

παρθενικῆς ἐπὶ λέκτρον ἀμήχανόν ἐστιν ἱκέσθαι.»

 

heroyleandroalmamater

Así pues, mientras Leandro buscaba una ocasión a escondidas, el Día ya había recogido su luz y declinaba a poniente, y del horizonte surgió Héspero, lucero hondamente sombrío. Mas él, nada más ver que las tinieblas de negro atuendo se cernían, con arrojo iba a un palmo detrás de la joven. Y con el ligero roce de sus rosados dedos de lo más hondo dejó escapar un suspiro indecible. Ella en silencio, fingiendo enojo, apartó su rosada mano. Mas él, así reparó en los signos de aturdimiento de la joven adorable, se atrevía a tirar de la artística túnica con su mano y hasta las más recónditas estancias del venerable templo la iba metiendo. Y con andar vacilante lo siguió la doncella Hero, como a disgusto, y así elevó su voz, mientras amenazaba con palabras de mujer a Leandro:

“Forastero, ¿qué locura es la tuya? ¿Cómo de mí, que soy doncella, tiras, infeliz? ¡Coge otro camino y suelta mi túnica! Ponte a recaudo de la cólera de mis muy ricos padres. No está bien que toques a una sacerdotisa de la diosa Cipris: que llegues al lecho de una doncella es misión imposible”.

 

  1. (Dejó escapar un suspiro indecible). Cf. las enseñanzas en materia erótica de Sátiro a Clitofonte en Aquiles Tacio, Leucipa y Clitofonte II, 4, 3:

Δεῖ δέ σε τὴν κόρην μὴ μέχρι τῶν ὀμμάτων μόνον πειρᾶν, ἀλλὰ καὶ ῥῆμα δριμύτερον εἰπεῖν. Τότε δὲ πρόσαγε τὴν δευτέραν μηχανήν. Θίγε χειρός, θλῖψον δάκτυλον, θλίβων στέναξον. Ἢν δὲ ταῦτά σου ποιοῦντος καρτερῇ καὶ προσίηται, σὸν ἔργον ἤδη δέσποινάν τε καλεῖν καὶ φιλῆσαι τράχηλον.’ ‘Πιθανῶς μὲν’ ἔφην ‘νὴ τὴν Ἀθηνᾶν, ἐς τὸ ἔργον παιδοτριβεῖς: δέδοικα δὲ μὴ ἄτολμος καὶ δειλὸς ἔρωτος ἀθλητὴς γένωμαι.’

“Y tú debes tantear a la muchacha no sólo con miradas, sino también pronunciando palabras más directas. Y en ese punto pasa al segundo expediente: tócale una mano, apriétale los dedos y suspira mientras lo haces. Si se deja hacer y no lo rechaza, ya es tarea tuya llamarla tu dueña y besar su cuello.” Y yo le respondí: “Muy convincente, ¡por Atena!, es tu método de entrenamiento para mi empresa, pero temo ser, por falta de audacia, un apocado atleta amoroso.”

aquiles-tacio-leucipa-y-clitofonte-gredos-brioso-sanchez

  1. (Así reparó en los signos de aturdimiento). Que no indican sino su pronto asentimiento ante los tanteos del enamorado, cf. Aquiles Tacio, Leucipa y Clitofonte I, 10, 4:

Γυναῖκας μὲν γὰρ εὐφραίνει καὶ τὰ ῥήματα: παρθένος δὲ τοὺς μὲν ἔξωθεν ἀκροβολισμοὺς τῶν ἐραστῶν εἰς πεῖραν φέρει καὶ ἄφνω συντίθεται τοῖς νεύμασιν: ἐὰν δὲ αἰτήσῃς τὸ ἔργον προσελθών, ἐκπλήξεις αὐτῆς τὰ ὦτα τῇ φωνῇ, καὶ ἐρυθριᾷ καὶ μισεῖ τὸ ῥῆμα καὶ λοιδορεῖσθαι δοκεῖ κἂν ὑποσχέσθαι θέλῃ τὴν χάριν, αἰσχύνεται: τότε γὰρ πάσχειν νομίζει τὸ ἔργον, ὅτε μᾶλλον τὴν πεῖραν ἐκ τῆς τῶν λόγων ἡδονῆς ἀκούει.

Las mujeres hallan placer también en el coloquio, y en cambio una doncella recibe las superficiales escaramuzas con que el enamorado la tantea, dando con los gestos su pronto asentimiento. Pero si al acercarte le solicitas el acto, asustarás sus oídos con tu voz, enrojecerá, odiará tus palabras y creerá que es ultrajada. Aunque desee concederte sus favores, está avergonzada, pues cree más bien sufrir el propio acto en el momento en que escucha lo que pretendes con sólo el placer que por tus palabras imagina.

La traducción de Aquiles Tacio es de Máximo Brioso Sánchez, en Gredos.

 

  1. (Se atrevió a tirar de la artística túnica con su mano). Una “táctica erótica” ya recomendada por Ovidio, Arte de amar I, 605 ss.

Insere te turbae, leviterque admotus eunti

velle latus digitis, et pede tange pedem.

Conloquii iam tempus adest; fuge rustice longe

hinc pudor; audentem Forsque Venusque iuvat.

Non tua sub nostras veniat facundia leges:

fac tantum cupias, sponte disertus eris.

Est tibi agendus amans, imitandaque vulnera verbis;

haec tibi quaeratur qualibet arte fides.

Nec credi labor est: sibi quaeque videtur amanda;

pessima sit, nulli non sua forma placet.

artedeamar2

Mézclate con el tropel y arrimándote dulcemente a ella cuando salga, pellízcala con los dedos en el costado y rózale el pie con tu pie. Ahora se te ofrece el momento de hablar. ¡Huye lejos de aquí, vergüenza pueblerina!: el Azar y Venus ayudan a los atrevidos. Dejemos tu elocuencia al margen de mis preceptos; procura tan sólo sentir deseo, y serás elocuente por iniciativa propia. Has de representar el papel del enamorado y debes fingir heridas con tus palabras; debes procurar por cualquier medio que ella te crea. No cuesta mucho convencer: todas se creen a sí mismas dignas de ser amadas; a ninguna, por muy fea que sea, le disgusta su propia estampa.

La traducción es de Vicente Cristóbal López, en Gredos.

  1. (Como a disgusto). Cf. de nuevo las indicaciones de Clinias en Leucipa y Clitofonte de Aquiles Tacio I, 10, 6:

Κἂν μὲν προσῇ τις συνθήκη τῆς πράξεως πολλάκις δὲ καὶ ἑκοῦσαι πρὸς τὸ ἔργον ἐρχόμεναι θέλουσι βιάζεσθαι δοκεῖν, ἵνα τῇ δόξῃ τῆς ἀνάγκης ἀποτρέπωνται τῆς αἰσχύνης τὸ ἑκούσιον. Μὴ τοίνυν ὀκνήσῃς, ἐὰν ἀνθισταμένην ἴδῃς, ἀλλ̓ ἐπιτήρει πῶς ἀνθίσταται: σοφίας γὰρ κἀνταῦθα δεῖ.

Aunque haya consentimiento para el acto, no obstante con frecuencia incluso yendo a él por propia voluntad, les gusta que parezca que se las logra por la fuerza, de manera que con la apariencia de haber sido forzadas se libren de su voluntaria falta de pudor. En fin, no vaciles por más que veas que se resiste: observa cómo se manifiesta tal resistencia, pues también en ese punto se requiere arte.

La traducción es de Máximo Brioso Sánchez, en Gredos.

HeroandLeanderSchatterfuerstin

Hero and Lenader de Schatterfuerstin, en Pinterest

Read Full Post »