Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for 2 de octubre de 2016

antologiapalatina

Siguiendo con el repaso de los versos 203-220, vamos con las notas de José Guillermo Montes Cala a los versos 211-212 y 214.

  1. (Para que lo vea y sea yo bajel de Eros= 211-212). Recreación del tópico helenístico de la “travesía del amor” (o navigium amoris): cf. Antología Palatina V, 156 (Meleagro).

ἁ φίλερως χαροποῖς Ἀσκληπιὰς οἷα γαλήνης

ὄμμασι συμπείθει πάντας ἐρωτοπλοεῖν.

La amorosa Asclepíade y sus ojos azules en calma

A todos nos persuaden a navegar con ella.

V, 161 (Asclepíades):

Εὐφρὼ καὶ Θαῒς καὶ Βοίδιον, αἱ Διομήδους

γραῖαι, ναυκλήρων ὁλκάδες εἰκόσοροι,

Ἆγιν καὶ Κλεοφῶντα καὶ Ἀνταγόρην, ἕν᾽ ἑκάστη,

γυμνούς, ναυηγῶν ἥσσονας, ἐξέβαλον.

ἀλλὰ σὺν αὐταῖς νηυσὶ τὰ λῃστρικὰ τῆς Ἀφροδίτης

φεύγετε: Σειρήνων αἵδε γὰρ ἐχθρότεραι.

Euro con Taide y con Bedion, las viejas capaces

De navegar con veinte marineros cual hijas

De Diomedes, a Antágoras, Agis, Cleofonte desnudos

Como tristes náufragos lanzaron a la plaza.

Huyan, pues, vuestras naves de tales corsarias de Cipris,

Porque son más funestas que las sirenas mismas.

herbert-james-draper-ulises-y-las-sirenas

Ulysses and the Syrens (ca 1909, óleo sobre lienzo de  177 x 213 cm., de Herbert James Draper. Ferens Art Gallery, Kingston upon Hull

XII, 156 (Anónimo):

εἰαρινῷ χειμῶνι πανείκελος, ὦ Διόδωρε,

οὑμὸς ἔρως, ἀσαφεῖ κρινόμενος πελάγει:

καί ποτε μὲν φαίνεις πολὺν ὑετόν, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε

εὔδιος, ἁβρὰ γελῶν δ᾽ ὄμμασιν ἐκκέχυσαι.

τυφλὰ δ᾽, ὅπως ναυηγὸς ἐν οἴδματι, κύματα μετρῶν

δινεῦμαι, μεγάλῳ χείματι πλαζόμενος.

ἀλλά μοι ἢ φιλίης ἔκθες σκοπὸν ἢ πάλι μίσους,

ὡς εἰδῶ ποτέρῳ κύματι νηχόμεθα.

Es igual, ¡oh Diodoro!, mi amor que el viajar por variable

Mar en las borrascas de la primavera.

Unas veces me inundas de lluvia, otras veces en calma

Te derramas, riendo tiernamente tus ojos.

Y yo, como un náufrago, a ciegas capeo las olas

Y soy zarandeado por temporal ingente.

Enarbólame, pues, la señal de amistad o de encono

Para que sepa yo por qué mares navego.

 

Las traducciones son de Manuel Fernández-Galiano, en Gredos.

carro-osa-mayor

Osa Mayor, Ursa Maior o Carro Mayor

Para la imagen de la nave como símbolo del enamorado: cf., por ejemplo, Propercio, Elegías II, 14, 29-30; III, 24, 15-16. Ovidio, Heroidas XVIII, 145 ss., también recurre a esta metáfora náutica del amor: Leandro no requiere artificio alguno, ya que su solo cuerpo le basta.

  1. (Por el audaz Orión y el reseco surco del Carro = 214) Según Ovidio, Heroidas XVIII, 149 ss., Leandro no se orientará por “astros comunes”.

arte egeo nulla; fiat modo copia nandi,

idem navigium, navita, vector ero

nec sequor aut Helicen aut qua Tyros utitur Arcton;

publica non curat sidera noster amor.

Andromedan alius spectet claramque Coronam

quaeque micat gelido Parrhasis Ursa polo;

at mihi quod Perseus et cum Iove Liber amarunt,

indicium dubiae non placet esse viae.

Est aliud lumen, multo mihi certius istis,

non errat tenebris quo duce noster amor;

hoc ego dum spectem, Colchos et in ultima Ponti

quaque viam fecit Thessala pinus eam

et iuvenem possim superare Palaemona nando

morsaque quem subito reddidit herba deum.

No necesito artificio alguno; que haya sólo posibilidad de nadar; seré barco, marinero y piloto. Y no seguiré a Hélice ni a Arctos, de la que se sirve el Tirio; no se cuida mi amor de astros comunes. Que otro mire a Andrómeda y a la fulgente Corona y a la que brilla en el helado polo, la Osa parrasia. Pero a mí no me place que oriente mi incierto camino lo que Perseo y Baco y Júpiter amaron. Hay otra luz, para mí mucho más segura que ésas, con cuya guía mi amor no estará en tinieblas. Con tal de dirigir a ésta mis ojos, iría a Colcos y a los extremos del Ponto y por donde navegó el pino tesalio. Y podría aventajar al joven Palemón nadando y al que una hierba milagrosa convirtió de pronto en dios.

apolloacariciandoaleucotea_antoine_boizot

Apolo acariciando a Leucótea , óleo sobre lienzo de Antoine Boizot (1702-1782). Museo de Bellas Artes de Tours

La traducción es de Francisca Moya del Baño en CSIC (Alma Mater) quien escribe en las notas al pie:

Hélice: Osa Mayor (῎Αρκτος ἡ μεγάλη). Es Calisto, hija de Licaón, ninfa del cortejo de Diana, a la que Júpiter amó; fue metamorfoseada en osa y luego catasterizada.

Arctos: Osa Menor (῎Αρκτος ἡ μικρά), catasterismo de Fénice, compañera también de Diana y amada por Júpiter; o de Cinosura, una de las nodrizas de Júpiter.

Tirio: se decía que los griegos se guiaban por la Osa Mayor, mientras que los tirios o fenicios por la Menor.

Andrómeda: después de su muerte fue convertida en constelación por Minerva. La constelación se compone de unas veinte estrellas. Tiene las manos en cruz como cuando fue expuesta al monstruo.

Corona: la constelación boreal que reproducía en su forma la corona con que Baco obsequió a Ariadna.

Osa Parrasia: Hélice. Calisto era de Arcadia, que fue llamada Parrasia por los antiguos.

Pino tesalio: la nave Argo.

Palemón: nombre que recibió Melicertes (hijo de Atamante y de Ino), transformado en dios marino por Neptuno. También su madre Ino fue divinizada y su nuevo nombre fue Leucótea. Antes, por obra de Juno, habían enloquecido Ino y Atamante por haber criado a Dioniso, lanzándose por ello al mar con Ino su hijo.

sidney_hall_bootes_canes_venatici_coma_berenices_and_quadrans_muralis_1825

Sidney Hall: Bootes, Canes Venatici, Coma Berenices y Quadrans Muralis

En este pasaje astronómico también pueden encontrarse ecos de Odisea V, 272 s.: el Boyero, Orión y el Carro fueron las estrellas que guiaron a Odiseo en su ruta desde Ogigia al país de los feacios. Aquí tenemos 269-281:

γηθόσυνος δ’ οὔρῳ πέτασ’ ἱστία δῖος Ὀδυσσεύς.

αὐτὰρ ὁ πηδαλίῳ ἰθύνετο τεχνηέντως

ἥμενος· οὐδέ οἱ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτε

Πληϊάδας τ’ ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην

Ἄρκτον θ’, ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,

ἥ τ’ αὐτοῦ στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα δοκεύει,

οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι λοετρῶν Ὠκεανοῖο·

τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψώ, δῖα θεάων,

ποντοπορευέμεναι ἐπ’ ἀριστερὰ χειρὸς ἔχοντα.

ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων,

ὀκτωκαιδεκάτῃ δ’ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα

γαίης Φαιήκων, ὅθι τ’ ἄγχιστον πέλεν αὐτῷ

εἴσατο δ’ ὡς ὅτε ῥινὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.

Gozoso desplegó las velas el divinal Odiseo y sentándose, comenzó a regir hábilmente la balsa con el timón, sin que el sueño cayese en sus párpados, mientras contemplaba las Pléyades, el Bootes, que se pone muy tarde, y la Osa, llamada el Carro por sobrenombre, la cual gira siempre en el mismo lugar, acecha Orión y es la única que no se baña en el Océano; pues habíale ordenado Calipso, la divina entre las diosas, que tuviera la Osa a la mano izquierda durante la travesía. Diecisiete días navegó, atravesando el mar, y al décimoctavo pudo ver los umbrosos montes del país de los feacios en la parte más cercana, apareciéndosele como un escudo en medio del sombrío ponto.

La traducción es de Luis Segalà, obtenida de Wikisource.

orion-hevelius

La Constelación Orión, por Johannes Hevelius

Read Full Post »